Групни активности

Гимнастика за деца

Power Pilates

со Стив Стојменов

Понеделник/Среда/Петок 19ч.

Power Vinyasa Yoga

Aerobic

со Емилија Трајчевска

Вторник/Четврток/Сабота 20ч

Spinning

со Бојана Петровиќ Алексова

Вторник/Четврток/Сабота 20ч

Power Cardio

со Бојана Петровиќ Алексова

Понеделник/Среда/Петок 19ч.