Понеделник

Сала 1
 • 18ч. Гимнастика за деца
Сала 2
 • 18ч. AMRAP Fit
Сала 1
 • 19ч. Power Vinyasa Yoga
Сала 2
 • 19ч. Power Cardio
Сала 1
 • 20ч. Spinning
Сала 2
 • 20ч. Power Pilates

Вторник

Сала 1
 • 08:30ч. Power Vinyasa Yoga
Сала 2
 • 09ч. AMRAP Fit
Сала 1
 • 18ч. Гимнастика за деца
Сала 2
 • 18ч. HIIT
Сала 1
 • 19ч. Jungle Gym
Сала 2
 • 19ч. Aerobic
Сала 2
 • 20ч. Kangoo Jumps

Среда

Сала 1
 • 18ч. Power Vinyasa Yoga
Сала 2
 • 18ч. AMRAP Fit
Сала 1
 • 19ч. Spinning
Сала 2
 • 19ч. Power Cardio
Сала 2
 • 20ч. Power Pilates

Четврток

Сала 1
 • 08:30ч. Power Vinyasa Yoga
Сала 2
 • 09ч. AMRAP Fit
Сала 1
 • 18ч. Гимнастика за деца
Сала 2
 • 18ч. HIIT
Сала 1
 • 19ч. Jungle Gym
Сала 2
 • 19ч. Aerobic
Сала 2
 • 20ч. Kangoo Jumps

Петок

Сала 1
 • 08:30ч. Power Vinyasa Yoga
Сала 1
 • 18ч. Power Vinyasa Yoga
Сала 2
 • 18ч. AMRAP Fit
Сала 2
 • 19ч. Power Cardio
Сала 1
 • 20ч. Spinning
Сала 2
 • 20ч. Power Pilates

Сабота

Сала 2
 • 11ч. Aerobic
Сала 2
 • 13ч. Kangoo Jumps
Сала 2
 • 28ч. HIIT

Недела

Сала 2
 • 15ч. AMRAP Fit
Сала 1
 • 17ч. Spinning